Informace pro účastníky

Na této stránce naleznete všechny důležité informace pro účasníky akce, včetně stánkařů.

Registrace a schvalování účastníků bude probíhat do 30. září 2020. Vzhledem k časové náročnosti tohoto procesu nenechávejte prosím zasílání všech potřebných podkladů na poslední chvíly. Vyplnění registrační formulář (včetně fotografií) zasílejte na: ucastnici@1620.cz

Důsledně si prosím prostudujete podmínky a pravidla účasti obsažené ve Výstrojním předpisu, registračních formulářích pro prodejce a skupiny a pravidla zpracování osobních údajů.

Vzhledem k současné situaci bedlivě sledujeme opatření, která jednotlivé státy zavádějí v boji proti pandemii COVID-19. Doufáme, že na podzim již bude situace natolik klidná a omezení ve společnosti natolik rozvolněné, že průběh shora uvedených akcí to nijak zásadně nepoznamená. Kdyby se ovšem situace výrazně změnila, jako nejzazší termín pro zrušení bitvy, případně i dalších plánovaných části programu jsme stanovili na 30. září 2020. V případě jakýchkoliv dotazů k této problematice nás neváhejte kontaktovat.

Nejaktuálnější informace najdete na našich FB stránkách

Dokumenty ke stažení

Výstrojní předpis (.pdf) Stáhnout
Registrační formulář pro prodejce (.doc) Stáhnout
Registrační formulář pro skupiny (.doc) Stáhnout
Pravidla zpracování osobních údajů (.pdf) Stáhnout
Podrobný program pietních připomínek (.pdf) Stáhnout