Program

Memoriál 1620, pochod z Rakovníka na Bílou horu

4. - 5.11.2023

Memoriál 1620 je pochod sledující trasu přesunu stavovského vojska z Rakovníka na Bílou horu ve dnech 6.–7. 11. 1620.

Účastníky v dobovém oděvu prosíme o prostudování Výstrojního předpisu. Účast je možná i v civilním oděvu.

První část pochodu povede z Rakovníka do Unhoště (cca 35 km). Zde bude zajištěno místo pro táboření, dřevo, sláma, pitná voda a toalety. Pro registrované účastníky bude zajištěno ubytování v místní sokolovně (toalety, sprchy), přednostně pro ty, kteří půjdou celou trasu až na Bílou horu.

Druhá část pochodu z Unhoště na Bílou horu (cca 18 km) bude zakončena Pietou na Bílé hoře (mohyla a klášter).

Trasa celého pochodu je vyznačena ZDE.

Sobota 4.11.2023

 • START - Muzeum T.G.M., Žižkovo nám. 1 (ZDE), 08:30
 Doprovodný program v Muzeu T.G.M.: 08:00 - 10:00
 • ukázka střelby z mušket, výstroj a výzbroj vojáků
 • odlévání kulí
 • ražba pamětní mince
 Doprovodný program u rybníka Pánovka (ZDE) : 11:00 - 13:00
 • dobový felčar
 • historie ošetřování zraněných
 • předsunutá hlídka
 • fotopoint
 • občerstvení
 •  CÍL - rybník Bulhar v Unhošťi (ZDE), cca 19:00
 Doprovodný program u rybníka Bulhar: 18:00 - 21:00
 • komentovaná prohlídka dobového tábora
 • představení a výcvik dobových jednotek
 • vítání účasníků pochodu

Neděle 5.11.2023

 • START - nám. T.G. Masaryka v Unhošťi (ZDE), 10:00
 • CÍL mohyla na Bílé hoře (ZDE),  cca 16:00


Změna programu vyhrazena.


K pochodu je možné se přidat, nebo jej opustit kdykoliv na jeho trase. Během pochodu budete moci v rámci Dne válečných veteránů přispět do sbírky Vojenského fondu solidarity.


Pieta na Bílé hoře

5.11.2023, 16:00 - 17:30

V odpoledních hodinách vzpomeneme na padlé v bitvě u Rakovníka, na Bílé hoře, ale i ve všech dalších vojenských konfliktech a u mohyly položíme věnce. Zpřístupněn bude i areál Kláštera Panny Marie Vítězné, kam byla přenesena část ostatků padlých z bělohorské bitvy.

Během Piety na Bílé hoře budete moci v rámci Dne válečných veteránů přispět do sbírky Vojenského fondu solidarity.