Program

29.10-30.10.2022 Bitva u Rakovníka 1620

Rekonstrukce části několikadenního střetu císařsko-ligistické armády a stavovského vojska u Rakovníka.

29.10.2022

- bitevní rekonstrukce
- doprovodný program
- dobové tržiště
- odborné přednášky

30.10.2022

- manévry dobových jednotek
- doprovodný program
- dobové tržiště
- odborné přednášky


05.-06. 11.2022 Memoriál 1620, pochod z Rakovníka na Bílou horu

V letošním roce se jedná o dobovou verzi pochodu sledující trasu přesunu stavovského vojska z Rakovníka na Bílou horu 6.–7. 11. 1620. 

Účastníky v dobovém oděvu prosíme o prostudování Výstrojního předpisu.

Účast je možná i v civilním oděvu.

První část pochodu povede z Rakovníka do Unhoště (cca 42 km). Zde bude zajištěno místo pro táboření, dřevo, sláma, pitná voda a toalety. Ubytování v místní sokolově (toalety, sprchy) bude možné po předchozí domluvě s přednostní pro ty, kteří půjdou celou trasu až na Bílou horu.

Druhá část pochodu z Unhoště na Bílou horu (cca 18 km) bude zakončena Pietou na Bílé hoře (mohyla a klášter).

Sobota 5.11.2022 – start na rakovnickém letišti u reduty (čas bude upřesněn)
                              – cíl tábořiště v Unhošťi

Neděle 6.11.2022 – start tábořiště v Unhošťi (čas bude upřesněn)
                               – cíl mohyla na Bílé hoře
                               – mohyla na Bílé hoře – Pieta na Bílé hoře (čas bude upřesněn)

K pochodu je možné se přidat, nebo jej opustit kdykoliv na jeho trase.


Během pochodu budete moci v rámci Dne válečných veteránů přispět do sbírky Vojenského fondu solidarity.

06. 11. 2022 Pieta na Bílé hoře

V prostoru mohyly připomínající bitvu na Bílé hoře budou pro návštěvníky připraveny komentované ukázky výstroje a výzbroje vojáků z období třicetileté války.

V odpoledních hodinách vzpomeneme na padlé v bitvě u Rakovníka, na Bílé hoře ale i ve všech dalších vojenských konfliktech a u mohyly položíme věnce.

Během Piety na Bílé hoře budete moci v rámci Dne válečných veteránů přispět do sbírky Vojenského fondu solidarity.