Zrušení původního programu piety

3. října 2020
14:47
Zrušení původního programu piety
Vážení přátelé,

Současná doba je plná obtížných situací a různých komplikací. Celý svět bojuje s virovou pandemií a i my se musíme vypořádat s restrikcemi naší vlády. Ovšem situace je obtížná i z hlediska jiných úhlů, ke kterým bychom se tímto rádi vyjádřili.

Již po dobu pěti let připravujeme u mohyly na Bílé hoře a v klášteře Panny Marie Vítězné ve spolupráci se sestrami benediktinkami pietní připomínku bělohorské bitvy. Pietní akt vzdává úctu padlým nejen v třicetileté válce. V roce 2019 jsme byli za tuto činnost odměněni Medailí cti za mimořádné zásluhy v péči o válečné hroby a památníky od mezinárodního řádu Křižovníků s červeným srdcem. Letošní ročník neměl být výjimkou, podtržený kulatým 400. letým výročím nejen bitvy samotné, ale též faktického konce české fáze třicetileté války.

Cílem našeho projektu 1620 Cesta k porážce je připomenutí významných historických událostí roku 1620. Letošní pietní akt jsme tudíž zvolili jako symbolické vyvrcholení celého projektu. Sestry benediktinky připravili program, na jehož realizaci se podílí Ekumenická rada církví v ČR, a naším úkolem mělo být orámování celé události dobovými reáliemi. Přípravám a plánování jsme věnovali více než 8 měsíců.

V květnu letošního roku jsme s našimi plány i návrhy seznámili všechny subjekty, které se na přípravách podílejí. Již v průběhu těchto příprav jsme do chystané pietní části vložili nemalé úsilí i pro nás nemalé finance. Velké překvapení tak pro nás nastalo na poslední koordinační schůzce těchto subjektů. Bylo nám oznámeno, že námi vymyšlený a připravovaný program bude realizovat někdo jiný. Novými organizátory se stali Rytíři koruny české.

Vzhledem k tomu, že prezentování historie a pojímání kulturních akcí vychází u obou spolků ze zcela rozdílných pohnutek a motivací, není tak možná kooperace mezi naší skupinou a novými organizátory.

Oživená historie či reenacting je pro členy našeho uskupení velkým koníčkem a pro mnohé celoživotní zálibou. Proto jsme letošní ročník chtěli pojmout důstojně, zodpovědně a co možná nejvěrněji k historii, možná až netradičně na české poměry (např. splnění výstrojního manuálu jako podmínku pro účast na akci). Myslíme si, že právě v tomto ohledu se s novými organizátory rozcházíme. Jako původní pořadatelé bychom tak byli neradi spojováni s nově vznikající historickou částí programu. Rovněž vrátíme veškeré finance, které nám vyhradila Praha 6.

I přesto, že se letos nebudeme podílet jako organizátoři na pietním aktu, na tuto událost nezapomeneme. Položíme věnce a vzpomeneme na významnou dějinnou událost. V neděli 8. listopadu, pár dní před Dnem válečných veteránů nás, jako členy organizačního týmu 1620 Cesta k porážce, najdete u mohyly, kde budeme nabízet k prodeji květy vlčího máku. Výtěžek z prodeje bude věnován Vojenskému fondu solidarity, s kterým v rámci našeho projektu spolupracujeme.

 
Děkujeme všem za vyjádření podpory a za pochopení.

S úctou organizátorsky tým.