Vlčí máky na Bílé hoře

29. října 2020
23:14
Vlčí máky na Bílé hoře
Sbírka pro Vojenský fond solidarity.
V rámci projektu 1620 Cesta k porážce jsme v neděli 8. listopadu, několik dní před Dnem válečných veteránů, plánovali v prostoru památníku bělohorské bitvy a v klášteře Panny Marie Vítězné nabízet květy vlčího máku. Výtěžek z jejich prodeje měl být věnován Vojenskému fondu solidarity, se kterým v rámci našeho projektu spolupracujeme.
 

Bohužel současná situace nedovoluje, abychom sbírku mohli uspořádat tak, jak jsme plánovali. Přesto si myslíme, že tato aktivita má smysl a věříme, že půjde provést a osloví řadu z Vás i ve virtuálním prostření.
 

Připojte se tedy prosím k nám a v rámci připomínek válečných událostí starých 400 let vzpomeňte i na ty, kteří nyní obětují své pohodlí a riskují své životy proto, abychom my mohli žít v bezpečí a míru. Zvláště v dnešní době to zdaleka neznamená jen službu v poli, ale i všude tam, kde se běžných sil nedostává.

 

Pokusme se tedy společně vybrat symbolickou částku 162 000 Kč, která podpoří činnost Vojenského fondu solidarity.

 

Číslo účtu 44665522/0800, variabilní symbol 918, zpráva pro příjemce – 1620 Cesta k porážce.

 
Vojenský fond solidarity vznikl jako společný projekt Ministerstva obrany ČR a Charity ČR 9. března 2015. Impulsem pro zahájení této spolupráce bylo úmrtí pěti českých vojáků v Afghánistánu v důsledku útoku sebevražedného atentátníka v červenci 2014. Jeho posláním je podporovat nezaopatřené děti vojáků, kteří zahynuli při plnění služebních povinností doma i v zahraničí a poskytovat okamžitou pomoc vojákům a jejich rodinám, kteří se bez vlastního zavinění ocitli v těžké životní situaci. Prostřednictvím adresné finanční podpory podává pomocnou ruku těm, kteří to potřebují - je tu pro všechny vojáky sloužící v Armádě České republiky, u Vojenské policie, Vojenského zpravodajství, Hradní stráže a Vojenské kanceláře prezidenta republiky.
 

Věříme, že společně zamýšlenou částku nejen vybereme, ale i překročíme. O průběhu sbírky budeme pravidelně informovat, proto prosíme nezapomínejte uvádět zprávu pro příjemce.
 

S díky organizační tým.