Rekonstrukce dělostřelecké reduty

4. října 2020
20:23
Rekonstrukce dělostřelecké reduty
Archeologický experiment se stavbou dělostřelecké reduty v prostoru rakovnického bojiště
Reduty, tedy čtvercové či obdélné prvky polního opevnění, jsou nám známy nejen z bojiště u Rakovníka, ale i z dalších českých raně novověkých lokalit. Výsledky archeologických výzkumů těchto staveb jsme doplnili o informace obsažené v dobových vojenských příručkách, které se stavbou redut zabývají. Na základě získaných faktů se dne 24.10.2020 pokusíme provést rekonstrukci obdélné reduty. Dobové prameny nezmiňují přesné počty kopáčů potřebné k práci, proto budeme vycházet z příruček mladších, které pro stavby podobných rozměrů uvádějí cca 100 kopáčů. Toto množství lidí by redutu o stranách 18 x 21 m mělo zvládnou za jeden den.

Celá rekonstrukce reduty je koncipována jako archeologický experiment, na jehož přípravě se podílí historici a archeologové. Jedním z cílů je porovnat pracovní výkon různě motivovaných skupin. Proto část práce odvedou placení dělníci, část neplacení dobrovolníci z řad reenactorů a studentů. Pro reenactory a studenty bude zajištěno nářadí i jednoduchá teplá strava, nápoje a pro omezený počet bude též zajištěno ubytování. Prací se kvůli pandemii bohužel nebudou moci zúčastnit ženisté Armády České republiky, s nimiž počítaly naše původní plány.

Účastníci experimentu se mohou podílet na práci v běžném pracovním oděvu. V případě zájmu o účast v dobovém oděvu budeme preferovat osoby splňující náš výstrojní předpis. S nimi vytvoříme fotografie, které využijeme v dalších výstupech našeho projektu. Zájemci o účast v odlišných historických kostýmech jsou však též vítáni.

Rekonstrukce reduty je součástí Mezinárodního dne archeologie. Mgr. Kateřina Blažková z Muzea T. G. M. v Rakovníce při této příležitosti provede zájemce po rakovnickém bojišti a vycházku zakončí u reduty. Zde se veřejnost bude moci seznámit s dobovými postupy při stavbě polních opevnění a s jejich využitím, a to především v podání Mgr. Kláry Andresové Skoupé z Historického ústavu Akademie věd ČR a Mgr. Ladislava Rytíře z Univerzity Hradec Králové.

Na našem Youtube kanálu si budete moci pustit vstupy zaměřené na dobové vojenství. Jejich časy a obsah doplníme v dohledné době.

Dobrovolníci se mohou hlásit až do 18.10.2020 na email: info@1620.cz

Experiment svým grantem podpořila Univerzita Hradec Králové.