1620 Cesta k porážce v roce 2022

30. září 2022
09:01
1620 Cesta k porážce v roce 2022
Co mají společného Rakovník a Bílá hora? Mnoho. Boje u Rakovníka na podzim 1620 vedly přímo k dějinnému zlomu na Bílé hoře.
Ve dnech 27. října až 6. listopadu 1620 se město Rakovník stalo svědkem několikadenních vojenských střetů armády českých stavů s císařsko-ligistickými vojsky postupujícími od Plzně na Prahu. Během těchto 10 dní nedošlo u Rakovníka k žádné velkolepé bitvě, ale k jednorázovým šarvátkám, které měly katolické armády znervóznět, vyhladovět a vyčerpat. Nevyšlo to, a právě tím se události u Rakovníka významně podílely na výsledku osudné bitvy českých dějin na Bílé hoře, neboť velitelům i vojákům došla trpělivost se špatným počasím, bloudícím oddílem s proviantem a nevyplaceným žoldem. Od Rakovníka se 5. listopadu 1620 vydaly obě armády na vyčerpávající cestu ku Praze, připomínající zoufalou honičku, která stavovské žoldnéře připravila o zbytky vůle k boji. Na Bílé hoře pak během několika málo odpoledních hodin v neděli 8. listopadu 1620 bylo rozhodnuto o konci českého stavovského povstání a o dalším osudu českých zemí, neboť se tato bitva stala jedním z prvních zlomových okamžiků dlouhotrvajícího celoevropského válečného konfliktu – třicetileté války.

Pojďme si tyto události staré 402 let připomenout volnou rekonstrukcí dobytí kostela sv. Jiljí na západním předměstí Rakovníka dne 1. listopadu 1620 a řadou dalších doprovodných akcí ve dnech 29. a 30. října 2022 na rakovnickém letišti. Zažijete dobový vojenský tábor, uvidíte vojenský výcvik a z věrné repliky polní pevnůstky zazní výstřely z kanonu. Dobovou atmosféru dokreslí hudba i tanec a občerstvení včetně dobových specialit. Ve dnech 5. a 6. listopadu 2022 se pak můžete připojit ke kostýmovanému pochodu od Rakovníka na Bílou horu a ověřit si, jak moc mohla tato cesta ovlivnit bojeschopnost stavovského vojska.

Za pořadatele se na vás těší Muzeum T. G. M. Rakovník, p.o., Buttlers Dragonerregiment, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Polský svaz a Regiment zemské hotovosti.

Více informací o programu najdete ZDE a fcb 1620 Cesta k porážce nebo www.muzeumtgm.cz.