Zlatý mamut

18. března 2023
19:33
Zlatý mamut
I v letošním roce se s naším projektem účastníme soutěže o cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie - Zlatý mamut.
V letošním roce budeme usilovat o úspěch v akademické sekci toto klání archeologických popularizačních projektů.

Novinkou letošního ročníku je Cena veřejnosti, ve které můžete hlasovat pro jakýkoliv přihlášení projekt.

Hlasovat bude možné od 1. do 15. dubna 2023 prostřednictvím Google formuláře, který bude zveřejněn na webové stránce Ceny Zlatého mamuta a na sociálních sítích Archeologického ústavu AV ČR Brno, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU.

Předem děkujeme za Váš hlas a podporu.