Výstrojní předpis

20. dubna 2020
20:04
Výstrojní předpis

Soubor instrukcí, pokynů a pravidel, která budou vyžadovánána po účastnících akce 1620 Cesta k porážce.

Výstrojní předpis se vztahuje výhradně k akcím pod hlavičkou „1620 – Cesta k porážce“, nepředstavuje tak obecný návod na vytvoření oděvu pro dobu okolo roku 1620. Jedná se o soubor instrukcí a pokynů, které budou vyžadovány na účastnících akce 1620 – Cesta k porážce. Vzhledem k významnému výročí bitvy na Bílé hoře a událostem, které jí předcházely, se snažíme zvýšit historickou věrnost výstroje a výzbroje, které budou jednotliví aktéři prezentovat. Cílem je představit jednotlivé sociální vrstvy co nejvěrněji dobové realitě.

Výstrojní předpis ke stažení