Spolupráce s Vojenským fondem solidarity

25. května 2020
11:50
Spolupráce s Vojenským fondem solidarity
Je nám nesmírnou ctí, že během všech akcí pod hlavičkou "1620 Cesta k porážce" budete moci spolu s námi podpořit Vojenský fond solidary.
Na jeho činnost lze pochopitelně přispět i kdykoli jindy na:

Vojenský fond solidarity
Č. Ú.: 44665522/0800
Variabilní symbol 918.