PF 2021

24. prosince 2020
15:10
PF 2021
Kresba: Vít Solnař, www.3as.cz
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok.
Velice Vám všem děkujeme za projevenou podporu v tomto nanejvýš podivném roce, přejeme Vám především mnoho zdraví a těšíme se na setkání v jistě lepším roce 2021.