Reduta stojí!

22. října 2021
22:10
Reduta stojí!
Během soboty 16.10.2021 jsme postavili bojeschopnou dělostřeleckou redutu!
Především díky nezměrnému usílí mnoha dobrovolníků a pracovníků se nám během archeologického experimetnu podařilo postavit bojeschopnou dělostřeleckou redutu. S polovinou potřebné pracovní síly jsme sice dokončili jen polovinu zamýšleného tvaru, ale všech pvytýčených cílů se podařilo dosáhnout.

Obrovský díky patří všem zůčastněným a partnerům.

V následujících týdnech dokončíme i celý tvar reduty a umístíme u ní informační tabuli.

Fotografie, videa a výsledky experimentu bude postupně zveřejňovat na našich stránkách a Facebooku.