Pochod na Bílou horu

5. listopadu 2020
13:06
Pochod na Bílou horu
Virtuální pochod z Rakovníka na Bílou horu
Dnes si připomínáme zajímavé výročí. Kolem poledne 5. 11. 1620 začal opatrný odsun císařsko-ligistických vojsk od Rakovníka ku Praze s cílem dobýt nebo oblehnout hlavní město království. Tento manévr ovšem nezůstal bez povšimnutí, a tak byla obě vojska záhy stíhána stavovskými. Těm se nakonec akce podařila, aby po cestě bez odpočinku a stravy stanuli 7. 11. večer na Bílé hoře, kde se měli začít zakopávat.

Je jistě zajímavým detailem, že většinu cesty s vojskem absolvoval král Fridrich, který se odpojil až před Prahou, aby se věnoval anglickému poselstvu.

Na základě těchto událostí se v rámci vzpomínkových akcí měl odehrát pochod z Rakovníka na Bílou horu. V současné situaci to, vzhledem k okolnostem, není možné. Byli bychom však rádi, aby se tato poněkud netradiční připomínka stala součástí Piety za padlé.
Rozhodli jsme se tedy letos provést 0. ročník poněkud netypicky. Naše idea je taková, že každý, kdo měl nebo má o pochod zájem, se jej bude moci zúčastnit alespoň virtuálně v libovolné vzdálenosti a téměř libovolném čase ohraničeném jen 5. a 8. listopadem jako mezníky skutečného přesunu vojsk. Jednotícím prvkem pak budiž to, že v některém místě vaší trasy zapálíte svíčku* a věnujete tichou vzpomínku padlým.

Přikládáme též několik detailů pro inspiraci:
- vojska nevyrážela současně, situaci lze zobecnit tak, že zatímco první jednotky vyrážely od Rakovníka 5. 11., na bělohorské pláni se setkaly až 8. 11. po poledni.
- trasa pochodu, tak jak měla mapovat postup vojsk, byla plánována na cca 65 km rozdělených do 3 etap.
- nesené vybavení vojáka, tak jak nám vychází na lehčí přesun, ale počítající s variantou mít to nejcennější stále při sobě (tedy od košile po zbraně) dělá asi 20 kg.
- vítáme účastníky ze všech historických období
- původní trasa pochodu zde.

Prosíme všechny případné zájemce, aby dodrželi platná nařízení, ideálně, aby se řídili i nezávaznými doporučeními ohledně současného stavu.

*O roli ohňů během přesunu se dočtete zde.