Nová informační cedule

3. února 2020
18:58
Nová informační cedule
Reduta na Kokrdech
Nyní získáte informace o bitvě u Rakovníka přímo na historickém bojišti.
Díky pracovníkům Rakovnického muzea a Městským lesům Rakovník se podařilo prostor reduty na Kokrdech vyklučit a osadit novou informační cedulí. Můžete se tak přímo na místě bojiště seznámit s průběhem bitvy a udělat si představu, jak polní opevnění ve skutečnosti vypadá.